Dabašinskienė, Ineta, Vytautas Magnus University, Lithuania